VI sikter mot målet!

Med oss på laget får dere en teknisk kompetansepartner med forretningsforståelse og fokus på hva teknologien skal bidra til.

Green Hosting

Miljøvennlig web- og server-hosting

Vårt datasenter; Digiplex er ISO-sertifisert, ledende i Norden på innovativ og bærekraftig drift, garanterer 100% fornybar energi, og reduserer energiforbruket med inntil 25% sammenliknet med andre datasentere.
Det prisvinnende datasenteret har operert i over 17 år uten ett eneste sekund nedetid(!).
Folkene

Vi som drifter tjenestene

Odd-Andreas Våge

Daglig Leder

Emil Håvardsholm

Frontend

Anders Eiken

Driftsansvarlig

Pascal Dangmann

Driftsingeniør
Meny